Borttagning av åldersfläckar/ pigmenteringar, vårtor, körsbärsangiom, fibrom, skin tags och seborroiska keratoser.


Dermapen Cryo är en avancerad och effektiv kryobehandling, som på några sekunder avlägsnar olika godartade hudförändringar. Behandlingen är säker, snabb och smärtfri.

Vi fryser endast bort din hudförändring och inte den omgivande, friska huden. Det innbär även att hudförändringar i ansiktet och området runt ögonen kan behandlas säkert.


Vad är kryoterapi?


Kryoterapi är en mycket effektiv och säker metod som används för att frysa bort och avlägsna godartade hudförändringar.

Flytande dikväveoxid (lustgas) andvänds för att förstöra vävnaden genom frysning av den intercellulära vätskan. Iskristaller bildas som förstör cellmembranet och därmed cellen.


Beroende på hudförändringens storlek och djup, kan behandling vara från 1 till 30 sekunder pr behandlingsområde.


Hur många behandlingar behövs?


Beroende på hudförändringens storlek och tjocklek behövs 1 till 2 behandlingar.


När ser jag resultat?


En uppföljning rekommenderas efter 4-5 veckor, för att säkerställa att all patologisk vävnad har försvunnit och för att bedöma om en uppföljning av behandlingen är nödvändig.


Är behandlingen smärtsam?


Det känns som ett lätt stick när frysningen pågår. Några minuter efter behandlingen kan en brännande, stickande känsla kvarstå. I vissa fall bildas även en vattenblåsa vilken lägger sig efter några timmar.


Vad kan man behandla?


- Pigmenteringar

- Åldersfläckar

- Vårtor

- Körsbärsangiom

- Fibrom

- Skin tags

- Seborroiska keratoser

KRYOBEHANDLING - BORTTAGNING AV OLIKA HUDFÖRÄNDRINGAR